NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 
    ČITALIŠTE: naučni časopis za teoriju i praksu bibliotekarstva, posvećen je razvoju i negovanju naučno-istraživačkog rada u oblastima istorije biblioteka, kulturološko-komunikološke i obrazovne funkcije bibliotekarstva, sociologije knjige i čitanja, informacione pismenosti, organizacije znanja, bibliografije, menadžmenta biblioteka i bibliotečko-informacionih sistema, kao i informacione i medijske tehnologije u kontekstu razvoja biblioteka.

    Objavljivanjem kompetentnih, recenziranih radova iz navedenih oblasti, ČITALIŠTE nastoji da doprinese jačanju bibliotekarstva kao nauke u Srbiji, da promoviše dijalog između teoretičara i praktičara, te da afirmiše biblioteke i bibliotekare kao nosioce razvoja društva.

    Od 2002. godine, kada se pojavio pod nazivom Pančevačko čitalište, časopis izlazi redovno, u polugodišnjim intervalima maj – novembar. Prvi glavni i odgovorni urednik glasila bio je Goran Trailović, dok ga od 2009. godine uređuju Gordana Stokić Simončić, kao glavni urednik i Goran Trailović, kao odgovorni urednik. Gradska biblioteka Pančevo je izdavač glasila punu deceniju; od novembra 2011. suizdavač časopisa je Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu. ČITALIŠTE je, u periodu 2009-2011, imalo rang naučnog časopisa, a od 2012. ima rang naučnog časopisa nacionalnog značaja (M52).

    Časopis je do sada imao više od petsto saradnika, bibliotekara i naučnih radnika iz svih tipova biblioteka i sa fakulteta za bibliotekarstvo i informatiku u Srbiji i svetu.Creative Commons licenca

ČITALIŠTE je nosilac autorskih prava na objavljene članke pod uslovima licence
Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija.