НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 РЕЦЕНЗЕНТИдр Милица Андевски, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет – Одсек за педагогију, Нови Сад, Србија

др Татјана Апарац-Јелушић, редовни професор, Свеучилиште у Задру, Одјел за информацијске знаности, Задар, Хрватска

др Михаела Банек Зорица, ванредни професор, Свеучилиште у Загребу, Филозофски факултет – Одсјек за информацијске и комуникацијске знаности, Загреб, Хрватска

Dr. Marina Belović Hodge, Тhe Library of Congress – U.S. Copyright Office, Examining Division/Literary Section, Washington, USA

др Александра Боснић-Ђурић, Завод за културу Војводине – Развојно-истраживачко одељење, Нови Сад, Србија

др Мирјана Брковић, библиотекар саветник, Универзитет у Новом Саду - Централна библиотека, Нови Сад, Србија

др Жарко Војновић, Народна библиотека Србије - Одељење за библиографију, Београд, Србија

др Владислава Гордић Петковић, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет - Одсек за англистику, Нови Сад, Србија

др Сенада Диздар, редовни професор, Универзитет у Сарајеву, Филозофски факултет – Одсек за компаративну књижевност и библиотекартво, Сарајево, БиХ

др Биљана Ђурашиновић, Универзитет Едуконс, Факултет за пројектни и иновациони менаџмент – Библиотека, Београд, Србија

др Наташа Иветић, Гимназијa „Душан Васиљев“, Кикинда, Србија

Др Милена Максимовић, редовни професор, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет – Катедра за српску књижевност и библиотекарство, Источно Сарајево, Република Српска, БиХ

др Мирјана Маринковић, редовни професор, Универзитет у Београду, Филолошки факултет – Катедра за оријенталистику, Београд, Србија

др Христина Микић, Институт за креативно предузетништво и иновације, Београд, Србија

др Предраг Мутавџић, ванредни професор, Универзитет у Београду, Филолошки факултет – Катедра за неохеленске студије, Београд, Србија

др Гордана Рудић, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору - Катедра за библиотекарство, Сомбор, Србија

Др Десанка Стаматовић, редовни професор, Универзитет у Београду, Филолошки факултет – Катедра за библиотекарство и информатику, Београд, Србија

др Невена Томић, Ph.D., King Abdullah University of Science and Technology, KAUST – University Library, Thuwal, Saudi Arabia

др Борјанка Трајковић, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору - Катедра за библиотекарство, Сомбор, Србија

др Милош Утвић, доцент, Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за библиотекарство и информатику, Београд, Србија