НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 РЕДАКЦИЈАГлавни уредник: проф. др Гордана Стокић Симончић
Универзитет у Београду, Филолошки факултет – Катедра за библиотекарство и информатику,
Београд, Србија
gordana.stokic.simoncic@gmail.com

Одговорни уредник: проф. Горан Траиловић
Градска библиотека Панчево – Одељење за комуникацију и инклузију,
Панчево, Србија
goran@biblioteka-pancevo.org.rs

Редакција:

проф. др Жељко Вучковић
Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору - Катедра за библиотекарство,
Сомбор, Србија
z.vuckovic@yahoo.com

проф. др Соња Шпиранец
Свеучилиште у Загребу, Филозофски факултет - Одсјек за информацијске знаности,
Загреб, Хрватска
sspiran@ffzg.hr

др Драгана Сабовљев
Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“ – Научно-завичајно одељење и издавачка делатност,
Зрењанин, Србија
dragana.sabovljev@gmail.com

др Бранка Драгосавац
Универзитет у Београду, Правни факултет – Библиотека,
Београд, Србија
branka.dragosavac@ius.bg.ac.rs

др Невена Томић,
King Abdullah University of Science and Technology, KAUST – University Library,
Thuwal, Saudi Arabia
nevena.tomic@kaust.edu.sa

Гордана Љубановић,
Јавна установа Народна библиотека Будве, Одјељење за завичајну збирку,
Будва, Црна Гора
gordana.ljubanovic@nbbd.me

мр Наташа Белић
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет - Библиотека,
Нови Сад, Србија
natasam@ff.uns.ac.rs

Стручни редактор: др Драгана Сабовљев
Лектор и коректор: др Драгана Сабовљев
Преводилац и редактор превода: Биљана Живановић
Сарадник за стручну класификацију: мср Драгана Михаиловић
Дизајн часописа и технички уредник: Дуња Шашић
Идејно решење логотипа: Драган Пешић
Веб-мастер: мср Дамир Симончић

За издавача:
Дејан Боснић, директор

Министарствo за науку и технолошки развој Републике Србије и Национални савет за научни и технолошки развој Читалиште су, 2009. године, категоризовали као научни часопис (М53), 2012. као истакнути часопис националног значаја (М52), а 2021. као врхунски часопис националног значаја (М51).

Часопис Читалиште се индексира у Српском цитатном индексу (СЦИндексу) од 2013. године. Исте године потписан је Уговор о лиценцирању са EBSCO Publishing. Inc (USA) и прихваћен је за индексирање у овој угледној светској бази научних часописа. Фебруара 2014. пријава за индексирање часописа у Library and Information Science Abstracts (LISA) прихваћена је од стране ProQuest (USA). Од јануара 2019. индексира се у бази података European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), а од маја 2019. у Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Читалиште су финансијски подржали:

Министарство културе и информисања Републике Србије>


Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама


Град Панчево