НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 РЕДАКЦИЈАГлавни уредник: проф. др Гордана Стокић Симончић
Универзитет у Београду, Филолошки факултет – Катедра за библиотекарство и информатику,
Београд, Србија
gordana.stokic.simoncic@gmail.com

Одговорни уредник: проф. Горан Траиловић
Градска библиотека Панчево – Одељење за комуникацију и инклузију,
Панчево, Србија
goran@biblioteka-pancevo.org.rs

Редакција:

проф. др Жељко Вучковић
Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору - Катедра за библиотекарство,
Сомбор, Србија
z.vuckovic@yahoo.com

проф. др Соња Шпиранец
Свеучилиште у Загребу, Филозофски факултет - Одсјек за информацијске знаности,
Загреб, Хрватска
sspiran@ffzg.hr

др Драгана Сабовљев
Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“ – Научно-завичајно одељење и издавачка делатност,
Зрењанин, Србија
dragana.sabovljev@gmail.com

др Бранка Драгосавац
Универзитет у Београду, Правни факултет – Библиотека,
Београд, Србија
branka.dragosavac@ius.bg.ac.rs

мср Предраг Ђукић
Higher Colleges of Technology, Abu Dhabi Women’s Campus,
Abu Dhabi, UAE
djukic.predrag@gmail.com

мр Наташа Белић
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет - Библиотека,
Нови Сад, Србија
natasam@ff.uns.ac.rs

Уредници рубрика:

проф. др Гордана Стокић Симончић (Тема)
др Драгана Сабовљев (Библиотека)
др Бранка Драгосавац (Библиотека и Излог)
Горан Траиловић (Одраз и Линк)

Стручна редактура: др Драгана Сабовљев
Лектура и коректура: др Драгана Сабовљев
Превод и редактура превода: Биљана Живановић
Сарадник за стручну класификацију: мср Драгана Михаиловић
Ликовно уређење: Миљана Алексић
Дизајн часописа и техничко уређење: Дуња Шашић
Koнцепт корица и логотип: Драган Пешић
Веб-мастер: мср Дамир Симончић

За издавача:
Дејан Боснић, директор

Министарствo за науку и технолошки развој Републике Србије и Национални савет за научни и технолошки развој Читалиште су, 2009. године, категоризовали као научни часопис (М53), а 2012. као часопис националног значаја (М52).

Часопис Читалиште се индексира у Српском цитатном индексу (СЦИндексу) од 2013. године. Исте године потписан је Уговор о лиценцирању са EBSCO Publishing. Inc (USA) и прихваћен је за индексирање у овој угледној светској бази научних часописа. Фебруара 2014. пријава за индексирање часописа у Library and Information Science Abstracts (LISA) прихваћена је од стране ProQuest (USA). Од јануара 2019. индексира се у бази података European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), а од маја 2019. у Directory of Open Access Journals (DOAJ).