NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 REDAKCIJAGlavni urednik: prof. dr Gordana Stokić Simončić
Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet – Katedra za bibliotekarstvo i informatiku,
Beograd, Srbija
gordana.stokic.simoncic@gmail.com

Odgovorni urednik: prof. Goran Trailović
Gradska biblioteka Pančevo – Odeljenje za komunikaciju i inkluziju,
Pančevo, Srbija
goran@biblioteka-pancevo.org.rs

Redakcija:

prof. dr Željko Vučković
Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet u Somboru - Katedra za bibliotekarstvo,
Sombor, Srbija
z.vuckovic@yahoo.com

prof. dr Sonja Špiranec
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet - Odsjek za informacijske znanosti,
Zagreb, Hrvatska
sspiran@ffzg.hr

dr Dragana Sabovljev
Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“ – Naučno-zavičajno odeljenje i izdavačka delatnost,
Zrenjanin, Srbija
dragana.sabovljev@gmail.com

dr Branka Dragosavac
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet – Biblioteka,
Beograd, Srbija
branka.dragosavac@ius.bg.ac.rs

dr Nevena Tomić,
King Abdullah University of Science and Technology, KAUST – University Library,
Thuwal, Saudi Arabia
nevena.tomic@kaust.edu.sa

Gordana Ljubanović,
Javna ustanova Narodna biblioteka Budve, Odjeljenje za zavičajnu zbirku,
Budva, Crna Gora
gordana.ljubanovic@nbbd.me

mr Nataša Belić
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet - Biblioteka,
Novi Sad, Srbija
natasam@ff.uns.ac.rs

Stručni redaktor: dr Dragana Sabovljev
Lektor i korektor: dr Dragana Sabovljev
Prevodilac i redaktor prevoda: Biljana Živanović
Saradnik za stručnu klasifikaciju: msr Dragana Mihailović
Dizajn časopisa i tehnički urednik: Dunja Šašić
Idejno rešenje logotipa: Dragan Pešić
Veb-master: msr Damir Simončić

Za izdavača:
Dejan Bosnić, direktor

Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije i Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj Čitalište su, 2009. godine, kategorizovali kao naučni časopis (M53), 2012. kao istaknuti časopis nacionalnog značaja (M52), a 2021. kao vrhunski časopis nacionalnog značaja (M51).

Časopis Čitalište se indeksira u Srpskom citatnom indeksu (SCIndeksu) od 2013. godine. Iste godine potpisan je Ugovor o licenciranju sa EBSCO Publishing. Inc (USA) i prihvaćen je za indeksiranje u ovoj uglednoj svetskoj bazi naučnih časopisa. Februara 2014. prijava za indeksiranje časopisa u Library and Information Science Abstracts (LISA) prihvaćena je od strane ProQuest (USA). Od januara 2019. indeksira se u bazi podataka European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), a od maja 2019. u Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Čitalište su finansijski podržali:

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije>


Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama


Grad Pančevo