НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 САВЕТ РЕДАКЦИЈЕDr. Marina Belović Hodge
(Тhe Library of Congress – U.S. Copyright Office, Examining Division/Literary Section, Washington, USA)

Mр Александра Боснић-Ђурић
(Завод за културу Војводине – Развојно-истраживачко одељење, Нови Сад)

Проф. др Владислава Гордић Петковић
(Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет - Одсек за англистику)

Др Милена Максимовић, ванредни професор
(Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет – Катедра за општу књижевност и библиотекарство, Источно Сарајево, Република Српска, БиХ)

Мр Христина Микић, предавач
(Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад)

Др Десанка Стаматовић, редовни професор
(Универзитет у Београду, Филолошки факултет – Катедра за библиотекарство и информатику, Београд)