NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ćirilica Latinica English
 SAVET REDAKCIJEDr. Marina Belović Hodge
(The Library of Congress – U.S. Copyright Office, Examining Division/Literary Section, Washington, USA)

Mr Aleksandra Bosnić-Đurić
(Zavod za kulturu Vojvodine – Razvojno-istraživačko odeljenje, Novi Sad)

Prof. dr Vladislava Gordić Petković
(Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet - Odsek za anglistiku)

Dr Milena Maksimović, vanredni profesor
(Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet – Katedra za opštu književnost i bibliotekarstvo, Istočno Sarajevo, Republika Srpska, BiH)

Mr Hristina Mikić, predavač
(Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad)

Dr Desanka Stamatović, redovni profesor
(Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet – Katedra za bibliotekarstvo i informatiku, Beograd)