НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 СТРУКТУРА ЧАСОПИСАУводник у форми научне критике или полемике износи став главног уредника о теми броја.

Тема садржи научне радове написане по позиву, посвећене изабраној теми броја.

Библиотека доноси аналитичко-синтетичке текстове у вези са домаћим и иностраним библиотекама различитих типова, њиховом историјом, социјалним функцијама, организацијом, фондовима, услугама и програмима.

Одраз објављује различито профилисане текстове који се односе на теорију и праксу библиотекарства и њему сродних дисциплина.

Излог садржи рецензије и приказе нових књига и периодике из области библиотекрства.