НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови бројЋирилица Latinica English
 


Бранка Драгосавац
branka.dragosavac@ius.bg.ac.rs

Ана Павловић
ana.pavlovic@ius.bg.ac.rs

Катарина Стефановић
katarina@ius.bg.ac.rs

Универзитет у Београду
Правни факултет – Библиотека, Београд

doi: 10.19090/cit.2018.33.63-71
Бр. 33 (новембар 2018), стр. 63–71


Билтен Књижничар – гласило за обуку библиотекара Војводине


Сажетак

Билтен Књижничар излазио је у периоду од 1952. до 1958. године као гласило Библиотечког центра Аутономне покрајине Војводине. Основни циљ му је био да се библиотекари упуте у библиотекарске послове и информишу о свим догађањима у струци. Kao први војвођански библиотекарски часопис изашао je у седам годишта и укупно штампаних 28 свезака. До 1956. године излазио је тромесечно, док су последња два годишта објављена полугодишње. Нумерација свезака била је континуирана, све време, док су стране нумерисане континуирано до краја 1957. године. До броја 23–24 било је укупно 746 страница штампаног текста, а свеске 25–26 и 27–28 броје 192 стране.
У раду су представљене рубрике и текстови Књижничара током његовог седмогодишњег излажења. Билтен је, условно речено, имао два периода – први (1952–1953) у коме су већим делом редакцијски текстови о формирању и организовању библиотека и други (1954–1958) када су осмишљене рубрике и повећан број аутора текстова из различитих области библиотекарства.


Кључне речи:

Књижничар, библиотекарски билтен, историја библиотекарства, просвећивање, едукација, обука библиотекара, Библиотечки центар Аутономне Покрајине Војводине


Примљено: 14. јануара 2018.
Исправке рукописа: 21. августа 2018.
Прихваћено за објављивање: 11. октобра 2018.

Creative Commons License
Билтен Књижничар – гласило за обуку библиотекара Војводине by Бранка Драгосавац, Ана Павловић, Катарина Стефановић Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст