НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови бројЋирилица Latinica English
 


Христина Микић
Институт за креативно предузетништво и иновације, Београд
info@kreativnaekonomija.com

doi: 10.19090/cit.2018.33.3-15
Бр. 33 (новембар 2018), стр. 3-15


Култура и Агенда одрживог развоја 2030


Сажетак

Интересовање теоретичара и практичара за однос културе и одрживог развоја актуелан је у последњих неколико година, нарочито од краја 2015. године, када су Уједињене нације усвојиле Агенду одрживог развоја до 2030. Њоме се програмирају глобални циљеви развоја и преиспитују изазови који стоје на путу унапређења развојних процеса. Овај рад бави се улогом културе у остваривању циљева одрживог развоја до 2030. године. У уводним разматрањима, даје се оквир за анализу културе и одрживог развоја. Други део рада посвећен је ретроспективи активности Уједињених нација у пољу културе. Последњи део рада анализира улогу библиотека у остваривању Агенде одрживог развоја 2030.


Кључне речи:

културa, Уједињене нације, одрживи развој, библиотеке, Агенда 2030, UNESCO


Примљено: 30. августа 2018.
Исправке рукописа: 15. октобра 2018.
Прихваћено за објављивање: 20. октобра 2018.

Creative Commons License
Култура и Агенда одрживог развоја 2030 by Христина Микић is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст