НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови бројЋирилица Latinica English
 


Драгана Ракић
Градска библиотека Вршац
draganarakic10@gmail.com

doi: 10.19090/cit.2018.33.38-43
Бр. 33 (новембар 2018), стр. 38-43


Тринаест књига из личне библиотеке Јована Стерије Поповића


Сажетак

Јован Стерија Поповић (1806—1856), један од најзначајнијих писаца српске књижевности, просветитељ и научник, поседовао је богату личну библиотеку од које је данас, нажалост, сачувано само 13 књига. Идентификоване су као Стеријине на основу његовог аутографа који се налази на њима или на основу стихова које је својом руком записао. Свих 13 се чувају у Вршцу, 10 припадају Градској библиотеци, а три су у власништву Градског музеја. Претпоставља се да се понека књига са Стеријиним потписом може данас наћи код приватних колекционара.
Након Стеријине смрти, његову библиотеку је наследила супруга Јелена. Она је већину књига продала Францу Ветлу, књижару и издавачу из Темишвара, тако да је лична библиотека чувеног писца веома брзо након његове смрти расформирана.


Кључне речи:

Јован Стерија Поповић, лична библиотека, Градска библиотека Вршац, Градски музеј Вршац, културно наслеђе, књиге


Примљено: 22. јула 2018.
Исправке рукописа: 6. септембра 2018.
Прихваћено за објављивање: 15. септембра 2018.

Creative Commons License
Тринаест књига из личне библиотеке Јована Стерије Поповића by Драгана Ракић is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст