НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови бројЋирилица Latinica English
 


Горан Траиловић
Градска библиотека Панчево
goran@biblioteka-pancevo.org.rs

doi: 10.19090/cit.2018.33.31-37
Бр. 33 (новембар 2018), стр. 31-37


Слободнозидарска библиотека Савеза Уједињених Великих ложа Србије


Сажетак

Слободнозидарска библиотека Савеза Уједињених Великих ложа Србије (Савез УВЛС) прикупља публикације које се односе на слободно зидарство и тематику која је повезана са његовим духовним вредностима, као и дела писаца који припадају овом „секуларном братском друштву“. Реч је, колико је познато, о првој и јединој (регистрованој) масонској библиотеци у региону. Смештена је у Храму Савеза УВЛС у Београду и спада у специјалне библиотеке општег типа. Библиотека је део јединственог библиотечко-информационог система Републике Србије и интернационалног удружења Масонских библиотека и музеја (МLМA). Фонд библиотеке још увек није инвентарисан ни обрађен. Могу га користити чланови Ложе, а под одређеним условима и заинтересовани истраживачи. На основу поузданих извора и личног увида, аутор даје податке о њеном фонду, организацији и раду.


Кључне речи:

слободно зидарство, масони, библиотека, Србија, Слободнозидарска библиотека Савеза Уједињених Великих ложа Србије, Београд, Удружење масонских библиотека и музеја (МLМA)


Примљено: 24. јула 2018.
Исправке рукописа: 29. септембра 2018.
Прихваћено за објављивање: 25. октобра 2018.

Creative Commons License
Слободнозидарска библиотека Савеза Уједињених Великих ложа Србије by Горан Траиловић is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст