НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови бројЋирилица Latinica English
 


Жарко Војновић
Народна библиотека Србије, Београд
stevlovi@gmail.com

doi: 10.19090/cit.2018.33.55-62
Бр. 33 (новембар 2018), стр. 55-62


Преписивачка делатност у манастирима Kарловачке митрополије у 18. веку


Сажетак

Рад се бави преписивачком делатношћу манастира Карловачке митрополије у 18. столећу као одразом средњовековне традиције. Пошто је укратко анализирана карактеристична историјска ситуација, наведени су разлози и сврха настављања преписивања у то време. Разматрају се интензитет и распрострањеност преписивачке праксе, врсте преписиваних књига (богослужбене, богословске, историографске, школске итд.), фреквентност преписивачког рада у току столећа, као и обичај компилирања личних зборника и њихово место у манастирским библиотекама. Наводе се и преписивани наслови, типични за овај период, при чему има књига српског, руског и западноевропског порекла. Нарочито се подвлачи пракса преписивања оригиналних дела српске средњовековне књижевности, како литургијских, тако и историографских. Појава новог типа школства код Срба илустрована је обичајем преписивања школских уџбеника. Посебно су наглашене и везе са руском културом, која је, између осталог, имала и посредничку улогу. На крају је дат кратак преглед и оцена дела рукописне збирке манастира Грабовца, везане за овај период, при чему је више пажње усмерено на полемичку теолошку литературу.


Кључне речи:

рукописне књиге, преписивање, манастири, Карловачка митрополија, 18. век, манастирске библиотеке, рукописнa збиркa манастира Грабовца


Примљено: 2. септембра 2018.
Прихваћено за објављивање: 12. септембра 2018.

Creative Commons License
Преписивачка делатност у манастирима Kарловачке митрополије у 18. веку by Жарко Војновић is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст