НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови бројЋирилица Latinica English
 


Stephen Wyber
IFLA – Policy and Advocacy, Den Haag, Netherlands
stephen.wyber@ifl a.org

doi: 10.19090/cit.2018.33.25-30
Бр. 33 (новембар 2018), стр. 25-30


Нова могућност: Програм Уједињених нација до 2030.
и заговарање за библиотеке


Сажетак

Све већа пажња која се поклања одрживом развоју, у сваком од његових аспеката, указује на чињеницу да се доносиоци одлука усредсеђују на важност ширег спектра политика и унакрсних фактора. Укључивши приступ информацијама у деветнаест потциљева у оквиру циљева одрживог развоја, светске владе су потврдиле да је реч о питању од суштинског значаја. Ово потврђује важност рада библиотека које обезбеђују да приступ буде могућ и користан за све и пружа прилику за ангажовање на националном и регионалном нивоу, као и у самим Уједињеним нацијама, у циљу подизања свести и подршке за библиотеке.
Први део рада бави се афирмисањем значаја библиотека у Програму Уједињених нација до 2030, а други разматра активности IFLA-е и могућности да се овај процес искористи за подизање свести о библиотекама као партнерима у развоју.


Кључне речи:

развој, циљеви одрживог развоја, приступ информацијама, библиотеке, заговарање за библиотеке, Уједињене нације


Примљено: 22. септембра 2018.
Прихваћено за објављивање: 6. октобра 2018.

Creative Commons License
Нова могућност: Програм Уједињених нација до 2030. и заговарање за библиотеке by Stephen Wyber is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст