NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
ISSN 2217-5563
 

Novi brojЋирилица Latinica English
 


Stephen Wyber
IFLA – Policy and Advocacy, Den Haag, Netherlands
stephen.wyber@ifl a.org

doi: 10.19090/cit.2018.33.25-30
Br. 33 (novembar 2018), str. 25-30


Nova mogućnost: Program Ujedinjenih nacija do 2030.
i zagovaranje za biblioteke


Sažetak

Sve veća pažnja koja se poklanja održivom razvoju, u svakom od njegovih aspekata, ukazuje na činjenicu da se donosioci odluka usredseđuju na važnost šireg spektra politika i unakrsnih faktora. Uključivši pristup informacijama u devetnaest potciljeva u okviru ciljeva održivog razvoja, svetske vlade su potvrdile da je reč o pitanju od suštinskog značaja. Ovo potvrđuje važnost rada biblioteka koje obezbeđuju da pristup bude moguć i koristan za sve i pruža priliku za angažovanje na nacionalnom i regionalnom nivou, kao i u samim Ujedinjenim nacijama, u cilju podizanja svesti i podrške za biblioteke.
Prvi deo rada bavi se afirmisanjem značaja biblioteka u Programu Ujedinjenih nacija do 2030, a drugi razmatra aktivnosti IFLA-e i mogućnosti da se ovaj proces iskoristi za podizanje svesti o bibliotekama kao partnerima u razvoju.


Ključne reči:

razvoj, ciljevi održivog razvoja, pristup informacijama, biblioteke, zagovaranje za biblioteke, Ujedinjene nacije


Primljeno: 22. septembra 2018.
Prihvaćeno za objavljivanje: 6. oktobra 2018.

Creative Commons License
Nova mogućnost: Program Ujedinjenih nacija do 2030. i zagovaranje za biblioteke by Stephen Wyber is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst