НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови бројЋирилица Latinica English
 


Биљана М. Ђурашиновић
biljana.djurasinovic@gmail.com

doi: 10.19090/cit.2019.34.52-66
Бр. 34 (мај 2019), стр. 52-66


Руска државна библиотека у Москви –
од музејске збирке књига до колекције од националног значаја


Сажетак

У тексту су описани развој и колекције Руске државне библиотеке у Москви, од Музеја Румјанцева, основаног 1828. у Санкт-Петербургу, до данашњих дана. Посебна пажња посвећена је периоду од шездесетих година 19. века, када је фонд поменутог музеја премештен из Санкт-Петербурга у Москву, где је представљао прву музејску колекцију у Руском царству. На основу тадашњих прописа, данашња Руска државна библиотека била је прва општедоступна библиотека у Москви. Део њених фондова представљале су, а и данас чине, рукописне и штампане публикације из различитих периода српске историје.
Након револуције 1917, пред ову установу постављени су нови задаци, који су били у складу са тадашњим државним уређењем, које је, упркос прилагођавањима у појединим периодима, опстало до почетка деведесетих година 20. века. Нове околности учиниле су да Руска државна библиотека још једанпут у својој историји промени статус и улогу, која се, уз примену нових информационих технологија, успешно развија и у 21. веку.


Кључне речи:

Руска државна библиотека, Москва, историјат, колекције и организација, Музеј Румјанцева, српске рукописне и штампане књиге


Примљено: 28. августа 2018.
Исправке рукописа: 15. марта 2019.
Прихваћено за објављивање: 24. марта 2019.

Creative Commons License
Руска државна библиотека у Москви – од музејске збирке књига до колекције од националног значаја by Биљана М. Ђурашиновић is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст