НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови бројЋирилица Latinica English
 


Александра Поповић
popovic@unilib.rs

Драгана Столић
stolic@unilib.rs

Дејана Каваја Станишић
kavaja@unilib.rs

Универзитет у Београду
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Београд

doi: 10.19090/cit.2019.34.32-39
Бр. 34 (мај 2019), стр. 32-39


Допринос Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић”
сталном стручном усавршавању запослених
у библиотечко-информационој делатности


Сажетак

У раду је представљена едукативна активност Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић” намењена запосленима у библиотечко-информационој делатности. Као матична за високошколске библиотеке на територији Србије, она се систематски и организовано бави стручним усавршавањем библиотекара у оквиру мреже академских библиотека. Успостављањем система акредитације у библиотечко-информационој делатности 2013. године, Библиотека је своју образовну делатност додатно развила, обогатила и унапредила, предлагањем и спровођењем значајног броја семинара које је похађао велики број корисника. У периоду од 2014. до 2018. године реализовано је 19 програма у којима је учествовало 2306 полазника. Досадашња пракса Библиотеке у овом сегменту рада указује на важност интерактивног, иновативног и флексибилног приступа обуци библиотечких радника, како би они лакше могли да савладају изазове са којима се суочавају, међу којима су сада најактуелнији: усвајање принципа отвореног приступа, разумевање основних појмова ауторског права, познавање нових информационих технологија значајних за библиотечке раднике и њихове све захтевније кориснике, коришћење комерцијалних и некомерцијалних електронских сервиса и сл.


Кључне речи:

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, акредитовани семинари, стручно усавршавање, едукација, библиотекари, информациона писменост, целоживотно учење, отворени приступ, информациони системи, ауторско право


Примљено: 1. априла 2019.
Исправке рукописа: 12. априла 2019.
Прихваћено за објављивање: 15. априла 2019.

Creative Commons License
Допринос Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић” сталном стручном усавршавању запослених у библиотечко-информационој делатности by Александра Поповић, Драгана Столић, Дејана Каваја Станишић is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст