NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
ISSN 2217-5563
 

Novi brojЋирилица Latinica English
 


Aleksandra Popović
popovic@unilib.rs

Dragana Stolić
stolic@unilib.rs

Dejana Kavaja Stanišić
kavaja@unilib.rs

Univerzitet u Beogradu
Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Beograd

doi: 10.19090/cit.2019.34.32-39
Br. 34 (maj 2019), str. 32-39


Doprinos Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković”
stalnom stručnom usavršavanju zaposlenih
u bibliotečko-informacionoj delatnosti


Sažetak

U radu je predstavljena edukativna aktivnost Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković” namenjena zaposlenima u bibliotečko-informacionoj delatnosti. Kao matična za visokoškolske biblioteke na teritoriji Srbije, ona se sistematski i organizovano bavi stručnim usavršavanjem bibliotekara u okviru mreže akademskih biblioteka. Uspostavljanjem sistema akreditacije u bibliotečko-informacionoj delatnosti 2013. godine, Biblioteka je svoju obrazovnu delatnost dodatno razvila, obogatila i unapredila, predlaganjem i sprovođenjem značajnog broja seminara koje je pohađao veliki broj korisnika. U periodu od 2014. do 2018. godine realizovano je 19 programa u kojima je učestvovalo 2306 polaznika. Dosadašnja praksa Biblioteke u ovom segmentu rada ukazuje na važnost interaktivnog, inovativnog i fleksibilnog pristupa obuci bibliotečkih radnika, kako bi oni lakše mogli da savladaju izazove sa kojima se suočavaju, među kojima su sada najaktuelniji: usvajanje principa otvorenog pristupa, razumevanje osnovnih pojmova autorskog prava, poznavanje novih informacionih tehnologija značajnih za bibliotečke radnike i njihove sve zahtevnije korisnike, korišćenje komercijalnih i nekomercijalnih elektronskih servisa i sl.


Ključne reči:

Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković”, akreditovani seminari, stručno usavršavanje, edukacija, bibliotekari, informaciona pismenost, celoživotno učenje, otvoreni pristup, informacioni sistemi, autorsko pravo


Primljeno: 1. aprila 2019.
Ispravke rukopisa: 12. aprila 2019.
Prihvaćeno za objavljivanje: 15. aprila 2019.

Creative Commons License
Doprinos Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković” stalnom stručnom usavršavanju zaposlenih u bibliotečko-informacionoj delatnosti by Aleksandra Popović, Dragana Stolić, Dejana Kavaja Stanišić is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst