НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови бројЋирилица Latinica English
 


Драгана Сабовљев
Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, Зрењанин
dragana.sabovljev@gmail.com

doi: 10.19090/cit.2019.34.67-80
Бр. 34 (мај 2019), стр. 67-80


Чикаго стил библиографског цитирања


Сажетак

Цитирање као дословно навођење туђих речи, парафраза или резиме нечијих идеја или ставова у циљу потврђивања сопствених сазнања, полемике са супротним мишљењима, или као упућивање читаоца на сродне радове, захтева јасан и исцрпан библиографски опис извора. То подразумева правила по којима се наводе подаци о библиографској јединици која варирају од једног до другог стила цитирања. Избор зависи од научне дисциплине, правила која прописују часописи или зборници у којима се објављују радови, или од афинитета самих аутора. У овом тексту, на практичним примерима, представљенe су измене у начину цитирања појединих врста грађе и извора објављене у 17. издању Чикаго стила библиографског цитирања (Chicago Style) из 2017. године. Редакција Читалишта: научног часописа за теорију и праксу библиотекарства, у складу са традицијом заступљеном у часописима са тематиком из библиотечко-информационе делатности у свету, определила се за Notes and Bibliography style (односно Humanities Style). У овом тексту су приказани начини навођења различите библиотечко-информационе грађе и извора који се најчешће користе као референсна литература у научном или стручном раду.


Кључне речи:

цитирање, Чикаго стил библиографског цитирања, Приручник Чикаго стила (The Chicago Manual of Style – CMOS) (2017), библиографска јединица, фуснота, литература, библиотечко-информациона грађа, извори


Примљено: 6. априла 2019.
Исправке рукописа: 18. априла 2019.
Прихваћено за објављивање: 20. априла 2019.

Creative Commons License
Чикаго стил библиографског цитирања by Драгана Сабовљев is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст