НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови бројЋирилица Latinica English
 


Иван Стојановић
Градска библиотека Вршац
ivanstojanovic76@gmail.com

doi: 10.19090/cit.2019.34.2-13
Бр. 34 (мај 2019), стр. 2-13


Стручна звања у библиотечко-информационој делатности
у Републици Србији


Сажетак

Закон о библиотечкој делатности из 1994. године примењивао се у Србији више од две деценије и то у сложеним друштвено-политичким условима којима су свој печат дали дубока економска криза и рат. Истовремено, дошло је до великих промена у библиотечко-информационој делатности, првенствено изазваних наглим развојем информационо- комуникационих технологија. Нови закон је стога био нужан, али је донесен тек 2011. године. Заједно са новим одређењем библиотечко-информационе делатности, врста грађе и извора којима се она бави, промењена је и улога библиотекара. Тиме су и стручна звања поново постала предмет интересовања библиотечке јавности. У раду је приказан преглед прописа који се односе на њих, али и низ проблема и питања који су настали изменом правних аката. Посебна пажња посвећена је важећем Закону о библиотечко-информационој делатности и Правилнику о ближим условима за стицање виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности који је из њега проистекао.


Кључне речи:

стручна звања, библиотечко-информациона делатност, Србија, закони, подзаконска акта


Примљено: 5. априла 2019.
Исправке рукописа: 16. априла 2019.
Прихваћено за објављивање: 18. априла 2019.

Creative Commons License
Стручна звања у библиотечко-информационој делатности у Републици Србији by Иван Стојановић is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст