NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
ISSN 2217-5563
 

Novi brojЋирилица Latinica English
 


Ivan Stojanović
Gradska biblioteka Vršac
ivanstojanovic76@gmail.com

doi: 10.19090/cit.2019.34.2-13
Br. 34 (maj 2019), str. 2-13


Stručna zvanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti
u Republici Srbiji


Sažetak

Zakon o bibliotečkoj delatnosti iz 1994. godine primenjivao se u Srbiji više od dve decenije i to u složenim društveno-političkim uslovima kojima su svoj pečat dali duboka ekonomska kriza i rat. Istovremeno, došlo je do velikih promena u bibliotečko-informacionoj delatnosti, prvenstveno izazvanih naglim razvojem informaciono- komunikacionih tehnologija. Novi zakon je stoga bio nužan, ali je donesen tek 2011. godine. Zajedno sa novim određenjem bibliotečko-informacione delatnosti, vrsta građe i izvora kojima se ona bavi, promenjena je i uloga bibliotekara. Time su i stručna zvanja ponovo postala predmet interesovanja bibliotečke javnosti. U radu je prikazan pregled propisa koji se odnose na njih, ali i niz problema i pitanja koji su nastali izmenom pravnih akata. Posebna pažnja posvećena je važećem Zakonu o bibliotečko-informacionoj delatnosti i Pravilniku o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti koji je iz njega proistekao.


Ključne reči:

stručna zvanja, bibliotečko-informaciona delatnost, Srbija, zakoni, podzakonska akta


Primljeno: 5. aprila 2019.
Ispravke rukopisa: 16. aprila 2019.
Prihvaćeno za objavljivanje: 18. aprila 2019.

Creative Commons License
Stručna zvanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti u Republici Srbiji by Ivan Stojanović is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst