НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови бројЋирилица Latinica English
 


Жарко Војновић
Народна библиотека Србије, Београд
stevlovi@gmail.com

doi: 10.19090/cit.2019.34.14-21
Бр. 34 (мај 2019), стр. 14-21


О нестручном напредовању и стручном назадовању


Сажетак

Рад се бави анализом неколико начелних питања у вези са стицањем стручних звања у библиотечко-информационој делатности, кључних за схватање смисла стручног напредовања. Правилник о ближим условима за стицање виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности и бодовна листа који регулишу стицање стручних звања извор су многих неспоразума и отворених злоупотреба. Њихова примена у пракси показала је да се углавном настоји на испуњавању формалних услова код кандидата. Принципијелна питања, попут тачнијег одређивања опсега библиотечко- информационе делатности, процене квалитета, (не)оправданости начина вредновања редовних послова, као и праведности валоризације, доследно се избегавају. Све је то довело до хиперпродукције кандидатура, снижавања нивоа струке, због чега је замагљен и сам смисао стручног напредовања.


Кључне речи:

стручна звања, библиотечко-информациона делатност, Правилник о ближим условима за стицање виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности, бодовна листа, комисије, квалитет, вредновање


Примљено: 12. марта 2019.
Исправке рукописа: 27. марта 2019.
Прихваћено за објављивање: 2. априла 2019.

Creative Commons License
О нестручном напредовању и стручном назадовању by Жарко Војновић is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст