NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
ISSN 2217-5563
 

Novi brojЋирилица Latinica English
 


Žarko Vojnović
Narodna biblioteka Srbije, Beograd
stevlovi@gmail.com

doi: 10.19090/cit.2019.34.14-21
Br. 34 (maj 2019), str. 14-21


O nestručnom napredovanju i stručnom nazadovanju


Sažetak

Rad se bavi analizom nekoliko načelnih pitanja u vezi sa sticanjem stručnih zvanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti, ključnih za shvatanje smisla stručnog napredovanja. Pravilnik o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti i bodovna lista koji regulišu sticanje stručnih zvanja izvor su mnogih nesporazuma i otvorenih zloupotreba. Njihova primena u praksi pokazala je da se uglavnom nastoji na ispunjavanju formalnih uslova kod kandidata. Principijelna pitanja, poput tačnijeg određivanja opsega bibliotečko- informacione delatnosti, procene kvaliteta, (ne)opravdanosti načina vrednovanja redovnih poslova, kao i pravednosti valorizacije, dosledno se izbegavaju. Sve je to dovelo do hiperprodukcije kandidatura, snižavanja nivoa struke, zbog čega je zamagljen i sam smisao stručnog napredovanja.


Ključne reči:

stručna zvanja, bibliotečko-informaciona delatnost, Pravilnik o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti, bodovna lista, komisije, kvalitet, vrednovanje


Primljeno: 12. marta 2019.
Ispravke rukopisa: 27. marta 2019.
Prihvaćeno za objavljivanje: 2. aprila 2019.

Creative Commons License
O nestručnom napredovanju i stručnom nazadovanju by Žarko Vojnović is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst