НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Нови бројЋирилица Latinica English
 


Карла Селихар
Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору - Катедра за библиотекарство
selihar025@gmail.com

Жељко Вучковић
Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору
zeljko.sombor@yahoo.com

doi: 10.19090/cit.2019.35.10-14
Бр. 35 (новембар 2019), стр. 10-14


Библиотекарство у раљама живота: од школовања до запослења


Сажетак

У Републици Србији библиотекари се школују на две катедре – Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду и Катедри за библиотекарство Педагошког факултета у Сомбору Универзитета у Новом Саду. Студије библиотекарства у Сомбору почињу 2005, а од 2015. године отвара се програм за мастер студије библиотекар-информатичар. У раду се прати развој студијског програма на Катедри у Сомбору и даљи пут студената – свршених библиотекара. С обзиром на чињеницу да је сврха студијског програма образовање стручњака из библиотечко- информационих наука, свршени библиотекари-информатичари су после четворогодишњих студија оспособљени за обављање послова у свим типовима библиотека. Увидом у документацију Педагошког факултета о броју уписаних и броју дипломираних студената анализираћемо и колико их је нашло посао у библиотекама.


Кључне речи:

Педагошки факултет у Сомбору, студије библиотекарства, библиотекари, библиотеке, запошљавање, Република Србија


Примљено: 5. октобра 2019.
Исправке рукописа: 24. октобра 2019.
Прихваћено за објављивање: 30. октобра 2019.

Creative Commons License
Библиотекарство у раљама живота: од школовања до запослења by Карла Селихар, Жељко Вучковић is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст