NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Novi brojЋирилица Latinica English
 


Karla Selihar
Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet u Somboru - Katedra za bibliotekarstvo
selihar025@gmail.com

Željko Vučković
Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet u Somboru
zeljko.sombor@yahoo.com

doi: 10.19090/cit.2019.35.10-14
Br. 35 (novembar 2019), str. 10-14


Bibliotekarstvo u raljama života: od školovanja do zaposlenja


Sažetak

U Republici Srbiji bibliotekari se školuju na dve katedre – Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Katedri za bibliotekarstvo Pedagoškog fakulteta u Somboru Univerziteta u Novom Sadu. Studije bibliotekarstva u Somboru počinju 2005, a od 2015. godine otvara se program za master studije bibliotekar-informatičar. U radu se prati razvoj studijskog programa na Katedri u Somboru i dalji put studenata – svršenih bibliotekara. S obzirom na činjenicu da je svrha studijskog programa obrazovanje stručnjaka iz bibliotečko- informacionih nauka, svršeni bibliotekari-informatičari su posle četvorogodišnjih studija osposobljeni za obavljanje poslova u svim tipovima biblioteka. Uvidom u dokumentaciju Pedagoškog fakulteta o broju upisanih i broju diplomiranih studenata analiziraćemo i koliko ih je našlo posao u bibliotekama.


Ključne reči:

Pedagoški fakultet u Somboru, studije bibliotekarstva, bibliotekari, biblioteke, zapošljavanje, Republika Srbija


Primljeno: 5. oktobra 2019.
Ispravke rukopisa: 24. oktobra 2019.
Prihvaćeno za objavljivanje: 30. oktobra 2019.

Creative Commons License
Bibliotekarstvo u raljama života: od školovanja do zaposlenja by Karla Selihar, Željko Vučković is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst