NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Novi brojЋирилица Latinica English
 


Anđela Stošić
Univerzitet u Beogradu
Filološki fakultet – Katedra za bibliotekarstvo i informatiku, Beograd
andjela.stosic@fil.bg.ac.rs

Ana Đorđević
Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet – Biblioteka, Bograd
anadj@chem.bg.ac.rs

doi: 10.19090/cit.2019.35.2-9
Br. 35 (novembar 2019), str. 2-9


Obrazovna struktura zaposlenih u javnim bibliotekama Srbije


Sažetak

U radu je prikazana struktura kadra u javnim bibliotekama Republike Srbije prema stepenu i oblasti obrazovanja. Izdvojeni su podaci za 2013. i 2018. godinu kako bi se ustanovio efekat zabrane zapošljavanja u javnom sektoru koja je doneta krajem 2013. Evidentno je da se broj zaposlenih sa srednjom i višom stručnom spremom smanjio, dok je broj visokoobrazovanih povećan.
Kako se u postojećem zakonu i nacionalnim standardima koji se odnose na bibliotečko-informacionu delatnost ne izdvaja obrazovni profil diplomiranog bibliotekara kao prioritetan prilikom zapošljavanja, cilj je utvrditi iz kojih struka dolaze visokoobrazovani zaposleni u javnim bibliotekama. Kao posebna kategorija izdvojeni su uposlenici sa diplomom iz oblasti bibliotekarstva i informatike, da bi se sagledalo koji procenat zauzimaju među univerzitetski obrazovanim kadrom.
Činjenica da je broj korisnika biblioteka ispod utvrđenog standarda, ukazuje da je potrebno promeniti nešto u načinu rada javnih biblioteka. Za početak bi bilo dobro preispitati trenutno stanje u Srbiji i proučiti propise zemalja koje su ovo pitanje rešile na adekvatniji način te na osnovu toga eksplicitnije propisati koji bi obrazovni profili, u kolikoj meri, trebalo da budu zastupljeni u javnim bibliotekama.


Ključne reči:

javne biblioteke, struktura zaposlenih, bibliotekari, obrazovanje, katedre za bibliotekarstvo i informatiku, Republika Srbija


Primljeno: 5. oktobra 2019.
Ispravke rukopisa: 21. oktobra 2019.
Prihvaćeno za objavljivanje: 28. oktobra 2019.

Creative Commons License
Obrazovna struktura zaposlenih u javnim bibliotekama Srbije by Anđela Stošić, Ana Đorđević is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst