НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Маја Аћимовић
macimovic@bfspc.bg.ac.rs

Зоран Ранковић
zrankovic@bfspc.bg.ac.rs

Универзитет у Београду,
Православни богословски факултет, Београд

doi: 10.19090/cit.2020.36.89-95
Бр. 36 (Maj 2020), стр. 89-95


Старе и ретке књиге легата академика Драгутина Анастасијевића


Сажетак

У раду су представљени резултати истраживања о легату академика Драгутина Анастасијевића који је похрањен у библиотеци Православног богословског факултета Универзитета у Београду. После кратког животописа легатора, издвојене су мање познате чињенице о највећем, али и једном од најзначајнијих легата Православног богословског факултета, који у свом фонду садржи грађу изузетног научног потенцијала, са великим бројем публикација важних за изучавање и развој византолошких студија и историје српског народа. Поред тога, дат је и приказ одређеног броја наслова који, по Критеријумима за процену и категоризацију старе и ретке библиотечке грађе Закона о старој и реткој библиотечкој грађи, спадају у старе и ретке књиге. По богатству њиховог садржаја и вредности, поред тога што чине значајну културну баштину, представљају изузетно ретку и вредну научну грађу, како код нас, тако и у свету.


Кључне речи:

Драгутин Анастасијевић (1877–1950), византолог, легат, Православни богословски факултет, културно наслеђе, стара и ретка књига


Примљено: 30. марта 2020.
Исправке рукописа: 28. априла 2020.
Прихваћено за објављивање: 10. маја 2020.

Creative Commons License
Старе и ретке књиге легата академика Драгутина Анастасијевића by Маја Аћимовић, Зоран Ранковић is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст