НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Биљана М. Ђурашиновић
biljana.djurasinovic@gmail.com

doi: 10.19090/cit.2020.36.73-88
Бр. 36 (Maj 2020), стр. 73-88


Писана традиција Јермена: шеснаест векова писма, књиге и библиотека


Сажетак

У раду је представљена књижна култура Јермена од стварања писма у 5. веку до савременог доба. Посебна пажња посвећена је манастирским скрипторијумима и библиотекама који су, кроз неколико векова, с обзиром на специфичан географски положај јерменске државе и народа, били најзначајнији, а врло често и једини чувари култа књиге и читања. Са штампарском и издавачком делатношћу започело се од 16. века, првенствено у великим европским и светским центрима, да би у првој половини 19. века штампарија била отворена и у јерменској престоници Јеревану. Национална библиотека Јерменије оснива се средином 19, а већина других тек у 20. веку. Деловање јавних библиотека посебно је изражено од двадесетих година прошлог века, док се прве специјалне библиотеке оснивају десетак година касније. Савремено библиотекарство развија се у складу са утицајем информационих технологија, не занемарујући писану традицију, која се, код Јермена, у непрекинутом низу, негује већ хиљаду и шест стотина година.


Кључне речи:

Јерменија, христијанизација, писмо, књига, образовни центри, манастири, скрипторијуми, библиотеке, 5–20. век, штампарство, издаваштво


Примљено: 31. јануара 2020.
Исправке рукописа: 22. марта 2020.
Прихваћено за објављивање: 2. априла 2020.

Creative Commons License
Писана традиција Јермена: шеснаест векова писма, књиге и библиотека by Биљана М. Ђурашиновић is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст