НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Данијела Д. Добретић
danijela.m.dobretic@gmail.com

Оливера М. Топалов
oliveratopalov@yahoo.com

Андреј С. Радуловић
orpheusdoonovisad@gmail.com

Градска библиотека у Новом Саду

doi: 10.19090/cit.2020.36.96-102
Бр. 36 (Maj 2020), стр. 96-102


Ревизија и отпис библиотечких фондова:
искуства Градске библиотеке у Новом Саду


Сажетак

У раду ће бити речи о искуствима Градске библиотеке у Новом Саду (ГБНС) у самом процесу припреме за ревизију и у току ревизије и расхода, као и о проблемима и недоумицама који су се тада јављали. Биће представљен, такође, основни преглед законских прописа и стандарда за ревизију и расход у јавним библиотекама. Ревизија и отпис библиотечке грађе у ГБНС обавља се редовно и по законској регулативи. Целокупан фонд ГБНС, са преко 550.000 публикација, налази се у двадесет и седам огранака који постоје у њеном саставу и Закон у овом случају предвиђа ревизију најмање једном у десет година. Имајући ово у виду, као и чињеницу да публикације неминовно застаревају, поред свих редовних и додатних послова на унапређењу библиотечке делатности, ГБНС за десет година тешко, и уз велике напоре, спроводи ревизију целокупног фонда. Највећи проблем настаје дефинисањем и препознавањем расхода само у оквиру ревизије.


Кључне речи:

ревизија, Градска библиотека у Новом Саду, Обрадно одељење, Набавно одељење, обрт фонда, групно инвентарисање, отпис, расход


Примљено: 21. септембра 2019.
Исправке рукописа: 30. марта 2020.
Прихваћено за објављивање: 21. маја 2020.

Creative Commons License
Ревизија и отпис библиотечких фондова: искуства Градске библиотеке у Новом Саду by Данијела Д. Добретић, Оливера М. Топалов, Андреј С. Радуловић is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст