НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Бранка Драгосавац
Универзитет у Београду
Правни факултет – Библиотека, Београд
branka.dragosavac@ius.bg.ac.rs

Љубица Ћоровић
Библиотека града Београда
ljubicacorovic@gmail.com

doi: 10.19090/cit.2020.36.2-12
Бр. 36 (Maj 2020), стр. 2–12


Мала сêла или storytelling у повоју: програм за децу јавне библиотеке
у Београду између два светска рата


Сажетак

Прво дечје одељење у Београду основано је заједно са првом јавном библиотеком – Библиотеком и Музејом Општине града Београда. Од свечаног отварања 31. јануара 1931. године у њему су организоване различите форме рада са децом. Иако се више пута писало о раду овог одељења, чини се да су поједини облици сарадње са децом недовољно истакнути. Осим тога, у Дечјем одељењу именован је и први дечји библиотекар на територији, како тадашње државе, тако и српских јавних библиотека у целини, Надежда Басуровић. Она је до сада спорадично помињана у стручној литератури, али њен рад и љубав са којом је посвећено водила одељење и културно-просветну делатност нису до сада истражени ни објављени.
У овом тексту представљена су дечја посела – „мала села“ као претеча савремених културних програма и рад првог именованог српског дечјег библиотекара. Чланак је настао на основу грађе Завичајног одељења Библиотеке града Београда и годишњих извештаја о раду Библиотеке, грађе Aрхива Београда те објављених написа у серијским и монографским публикацијама.


Кључне речи:

Библиотека града Београда, Дечје одељење, Дечје и омладинско одељење, мала села, посела, Марија Илић-Агапова (1895–1984), Надежда Басуровић (1907–?), сторителинг


Примљено: 6. маја 2020.
Исправке рукописа: 21. маја 2020.
Прихваћено за објављивање: 3. јуна 2020.

Creative Commons License
Мала сêла или storytelling у повоју: програм за децу јавне библиотеке у Београду између два светска рата by Бранка Драгосавац, Љубица Ћоровић is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст