NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Branka Dragosavac
Univerzitet u Beogradu
Pravni fakultet – Biblioteka, Beograd
branka.dragosavac@ius.bg.ac.rs

Ljubica Ćorović
Biblioteka grada Beograda
ljubicacorovic@gmail.com

doi: 10.19090/cit.2020.36.2-12
Br. 36 (Maj 2020), str. 2–12


Mala sêla ili storytelling u povoju: program za decu javne biblioteke
u Beogradu između dva svetska rata


Sažetak

Prvo dečje odeljenje u Beogradu osnovano je zajedno sa prvom javnom bibliotekom – Bibliotekom i Muzejom Opštine grada Beograda. Od svečanog otvaranja 31. januara 1931. godine u njemu su organizovane različite forme rada sa decom. Iako se više puta pisalo o radu ovog odeljenja, čini se da su pojedini oblici saradnje sa decom nedovoljno istaknuti. Osim toga, u Dečjem odeljenju imenovan je i prvi dečji bibliotekar na teritoriji, kako tadašnje države, tako i srpskih javnih biblioteka u celini, Nadežda Basurović. Ona je do sada sporadično pominjana u stručnoj literaturi, ali njen rad i ljubav sa kojom je posvećeno vodila odeljenje i kulturno-prosvetnu delatnost nisu do sada istraženi ni objavljeni.
U ovom tekstu predstavljena su dečja posela – „mala sela“ kao preteča savremenih kulturnih programa i rad prvog imenovanog srpskog dečjeg bibliotekara. Članak je nastao na osnovu građe Zavičajnog odeljenja Biblioteke grada Beograda i godišnjih izveštaja o radu Biblioteke, građe Arhiva Beograda te objavljenih napisa u serijskim i monografskim publikacijama.


Ključne reči:

Biblioteka grada Beograda, Dečje odeljenje, Dečje i omladinsko odeljenje, mala sela, posela, Marija Ilić-Agapova (1895–1984), Nadežda Basurović (1907–?), storiteling


Primljeno: 6. maja 2020.
Ispravke rukopisa: 21. maja 2020.
Prihvaćeno za objavljivanje: 3. juna 2020.

Creative Commons License
Mala sêla ili storytelling u povoju: program za decu javne biblioteke u Beogradu između dva svetska rata by Branka Dragosavac, Ljubica Ćorović is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst