НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Тања Граовац
Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, Зрењанин
tanja.ciric@zrbiblio.rs

doi: 10.19090/cit.2020.36.13-23
Бр. 36 (Maj 2020), стр. 13-23


Причам ти историју: пројекат сторителинг радионица
у сарадњи зрењанинског Музеја и Библиотеке


Сажетак

Рад представља пројекат реализован у сарадњи зрењанинског Музеја и Библиотеке, како би се превазишао проблем слабије заинтересованости младих за завичајно културно наслеђе. Уочен је и проблем недовољне отворености институција културе у комуникацији са новим генерацијама, који су учесници у пројекту покушали да реше употребом сторителинг технике учења и укључивањем различитих интерактивних, радионичарских елемената. Уз коришћење савремених технологија, водитељи радионица су покушали да локално наслеђе учине разумљивијим, ближим и атрактивнијим, као и да подстакну децу да самостално интерпретирају садржаје које нуде Библиотека и Музеј. У тексту су представљена теоријска разматрања о техникама сторителинга и сарадњи баштинских институција, да би се дао одговор зашто је избран модел рада који је коришћен у радионицама. Истакнути су значајни резултати пројекта Причам ти историју који се, по мишљењу ауторке, састоје у томе да су деца охрабрена да чешће и опуштеније долазе у Библиотеку и Музеј и да су заинтересована за локалну историју и подстакнута да даље истражују завичајно културно наслеђе. При томе, успостављена је боља сарадња ове две институције културе.


Кључне речи:

пројекат Причам ти историју, Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, Народни музеј Зрењанин, баштинске установе, сторителинг (storytelling), завичајно наслеђе, радионице, едукација деце, савремени приступи локалном наслеђу


Примљено: 4. априла 2020.
Исправке рукописа: 28. априла 2020.
Прихваћено за објављивање: 10. маја 2020.

Creative Commons License
Причам ти историју: пројекат сторителинг радионица у сарадњи зрењанинског Музеја и Библиотеке by Тања Граовац is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст