NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Tanja Graovac
Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“, Zrenjanin
tanja.ciric@zrbiblio.rs

doi: 10.19090/cit.2020.36.13-23
Br. 36 (Maj 2020), str. 13-23


Pričam ti istoriju: projekat storiteling radionica
u saradnji zrenjaninskog Muzeja i Biblioteke


Sažetak

Rad predstavlja projekat realizovan u saradnji zrenjaninskog Muzeja i Biblioteke, kako bi se prevazišao problem slabije zainteresovanosti mladih za zavičajno kulturno nasleđe. Uočen je i problem nedovoljne otvorenosti institucija kulture u komunikaciji sa novim generacijama, koji su učesnici u projektu pokušali da reše upotrebom storiteling tehnike učenja i uključivanjem različitih interaktivnih, radioničarskih elemenata. Uz korišćenje savremenih tehnologija, voditelji radionica su pokušali da lokalno nasleđe učine razumljivijim, bližim i atraktivnijim, kao i da podstaknu decu da samostalno interpretiraju sadržaje koje nude Biblioteka i Muzej. U tekstu su predstavljena teorijska razmatranja o tehnikama storitelinga i saradnji baštinskih institucija, da bi se dao odgovor zašto je izbran model rada koji je korišćen u radionicama. Istaknuti su značajni rezultati projekta Pričam ti istoriju koji se, po mišljenju autorke, sastoje u tome da su deca ohrabrena da češće i opuštenije dolaze u Biblioteku i Muzej i da su zainteresovana za lokalnu istoriju i podstaknuta da dalje istražuju zavičajno kulturno nasleđe. Pri tome, uspostavljena je bolja saradnja ove dve institucije kulture.


Ključne reči:

projekat Pričam ti istoriju, Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“, Narodni muzej Zrenjanin, baštinske ustanove, storiteling (storytelling), zavičajno nasleđe, radionice, edukacija dece, savremeni pristupi lokalnom nasleđu


Primljeno: 4. aprila 2020.
Ispravke rukopisa: 28. aprila 2020.
Prihvaćeno za objavljivanje: 10. maja 2020.

Creative Commons License
Pričam ti istoriju: projekat storiteling radionica u saradnji zrenjaninskog Muzeja i Biblioteke by Tanja Graovac is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst