НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Бојана Грујић
Градска библиотека у Новом Саду
bojana.grujic3@gmail.com

doi: 10.19090/cit.2020.36.103-114
Бр. 36 (Maj 2020), стр. 103-114


Културна политика и стратешко планирање у библиотекама


Сажетак

Дуго очекивана национална стратегија развоја културе Републике Србије за десетогодишњи период усвојена је у фебруару 2020. године. У раду је истакнут значај доношења овог документа за област културе и библиотечко- информационе делатности у Србији, с намером да се, у вези са тим, сагледа стање у култури у погледу примене принципа теорије менаџмента и стратешког планирања у пословању библиотека. Писању рада претходило је истраживање које је обухватило српске матичне, националне и универзитетске библиотеке, с упориштем на теоријској подлози и истраживањима из окружења. Градска библиотека у Новом Саду у овом тренутку jе једина установа у овој области у Србији чији је управни одбор усвојио Стратегију развоја за период 2020–2024. године. Израда овог документа представља модел који би се могао успешно применити и у другим библиотекама и установама културе, али је за то потребна стратешка подршка оснивача.


Кључне речи:

културна политика, стратегијски менаџмент, стратешко планирање, библиотеке, Стратегије развоја културе Републике Србије од 2020. до 2029. са Акционим планом, Србија


Примљено: 22. фебруара 2020.
Исправке рукописа: 30. марта 2020.
Прихваћено за објављивање: 14. априла 2020.

Creative Commons License
Културна политика и стратешко планирање у библиотекама by Бојана Грујић is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст