НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 





Ћирилица Latinica English
 


Мирјана Маринковић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет – Катедра за оријенталистику, Београд
mirjana.marinkovic65@gmail.com

doi: 10.19090/cit.2020.36.60-72
Бр. 36 (Maj 2020), стр. 60-72


Сведок времена: Библиотека женског стваралаштва у Истанбулу


Сажетак

У свету постоји више библиотека посвећених стваралаштву жена. Међу њима су најпознатије Феминистичка библиотека (The Women`s Library) при Лондонској школи за економске и политичке науке (The London School of Economics and Political Science), основана 1926, Феминистичка библиотека у Глазгову (Glasgow Women`s Library), основана 1991, Феминистичка библиотека (Feminist Library) у Лондону, основана 1975. те Библиотека женског стваралаштва и информациони центар у Истанбулу (Kadınlar Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı), која постоји од 1990. године.
За разлику од побројаних библиотека у Великој Британији које претежно прикупљају писану грађу од значаја за историју борбе за друштвена и политичка права жена од краја 19. века, Библиотека женског стваралаштва у Истанбулу осмишљена је као институција окренута целокупном стваралаштву које потиче од жена, али и оном које је посвећено женама и бави се тзв. женским темама и питањима. Ова библиотека је у исти мах и информациони центар са низом посебних фондова, публикација и пројеката која привлачи пажњу активизмом и ентузијазмом те организацијом низа научних, стручних и других манифестација из области своје делатности.


Кључне речи:

Kadınlar Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı (Библиотека женског стваралаштва у Истанбулу), библиотека, информациони центар, женско стваралаштво, Истанбул, Турска


Примљено: 26. септембра 2019.
Исправке рукописа: 9. априла 2020.
Прихваћено за објављивање: 11. маја 2020.

Creative Commons License
Сведок времена: Библиотека женског стваралаштва у Истанбулу by Мирјана Маринковић is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст