THE SCIENTIFIC JOURNAL ON THEORY AND PRACTICE OF LIBRARIANSHIP
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Mirjana Marinković
Univerzitet u Beogradu
Filološki fakultet – Katedra za orijentalistiku, Beograd
mirjana.marinkovic65@gmail.com

doi: 10.19090/cit.2020.36.60-72
No. 36 (May 2020), p. 60-72


Witness of Time: Women`s Library in Istanbul


Summary

The Women’s Library and Information Centre Foundation (WLICF) in Istanbul is a non-profit institution founded in 1990. It is a library of women`s artistic and literary works, but it also keeps collections of periodicals, manuscripts, personal documents, audio and video material, rare works and other sources related to women`s life and reality from the Ottoman times until today. The library owns more than 14.000 books, 48 private archives, more than 469 periodicals, a lot of artistic works, paintings, sculptures made by women etc. This institution organized several symposiums and workshops, a lot of public conferences and readings, and prepared dozens of round tables and exhibitions. Among these activities, the Library published several books and works on a variety of projects concerning digitalization of old periodicals and sources.
This paper presents the library itself, but also gives an overview of two phenomena that allow an essential understanding of the specifics of its activities in modern Turkey. One is the institution of waqf, the most convincing expression of solidarity and the mutual assistance of the population without which it is impossible to imagine urban life in the Ottoman Empire. In that way – as a result of private initiative and investment of private capital, the Women’s Library in Istanbul was established. The second phenomenon covered is the phenomenon of women, their position and role in society and especially their attitude towards books. The Women’s Library, with its increasingly rich collection, is a kind of witness to the history and position of Turkish women and their creative spirit, a companion of their ups and downs, struggles and hopes, contradictions in which they are still torn between still deeply rooted traditional patriarchal values and the freedom they have won.


Keywords:

Women’s Library and Information Centre Foundation (WLICF), library, information center, women’s works, Istanbul, TurkeyZamanın Şahidi: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı


Özet:

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 1990 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Kadınların sanatsal ve edebi eserlerini saklayan bir kütüphane olup ancak aynı zamanda Osmanlı döneminden günümüze kadar kadının yaşamı ve gerçekliği ile ilgili süreli yayınlar, el yazmaları, kişisel belgeler, ses ve video materyalleri, nadir eserler ve diğer kaynakların koleksiyonlarını saklamaktadir. Kütüphanede 14.000’den fazla kitap, 48 özel arşiv, 469’dan fazla süreli yayın, bir çok sanatsal eser, tablo, kadın tarafından yapılmış heykeller vb. bulunmaktadır. Bu kurum kadın merkezli birkaç sempozyum ve atölye çalışması düzenledi, çok sayıda kamu konferansı ve kitap tanıtımı, yuvarlak masa ve sergiler hazırladı. Bu faaliyetler arasında Kütüphane, eski süreli yayınların ve kaynakların dijitalleştirilmesi ile ilgili çeşitli projeler üzerinde çeşitli kitaplar ve eserler yayınladı. Bu makalede kütüphanenin kendisi incelenmektedir, fakat aynı zamanda günümüz Türkiye’sinde faaliyetlerinin özellikleri hakkında temel bir kavrayışa yol açan iki olguya genel bir bakış verilmektedir. Birincisi, Osmanlı İmparatorluğu’nda kentsel yaşamı hayal etmeyi imkansız kılan ve nüfusun dayanışma ve yardımlaşmasının en ikna edici ifadesi olan vakıf kurumudur. Kadın Eserleri Kütüphanesi de özel girişim ve özel sermayenin yatırımı ile modern bir vakıf olarak kuruldu. Ele alınan ikinci olgu, kadın fenomeni, kadının toplumdaki konumu ve rolü ve özellikle kitapla olan ilişkisidir.
Kadın Eserleri Kütüphanesi, günden güne zenginleşen fonları ile, Türk kadının tarihine ve konumuna, yaratıcı ruhuna, onun iniş ve çıkışlarına, mücadeleler ve umutlarına, bugün hala köklü ataerkillik ve kazanılan özgürlük arasında çelişkili durumda bulunmasına özel bir şekilde tanıklık etmektedir.


Anahtar kelimeler:

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, kütüphane, bilgi merkezi, kadın eserleri, İstanbul, Türkiye


Submitted: 26th September 2019
Correction to the manuscript: 9th April 2020
Accepted for publication: 11th May 2020

Creative Commons License
Witness of Time: Women`s Library in Istanbul by Mirjana Marinković is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Full text