NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Mirjana Marinković
Univerzitet u Beogradu
Filološki fakultet – Katedra za orijentalistiku, Beograd
mirjana.marinkovic65@gmail.com

doi: 10.19090/cit.2020.36.60-72
Br. 36 (Maj 2020), str. 60-72


Svedok vremena: Biblioteka ženskog stvaralaštva u Istanbulu


Sažetak

U svetu postoji više biblioteka posvećenih stvaralaštvu žena. Među njima su najpoznatije Feministička biblioteka (The Women`s Library) pri Londonskoj školi za ekonomske i političke nauke (The London School of Economics and Political Science), osnovana 1926, Feministička biblioteka u Glazgovu (Glasgow Women`s Library), osnovana 1991, Feministička biblioteka (Feminist Library) u Londonu, osnovana 1975. te Biblioteka ženskog stvaralaštva i informacioni centar u Istanbulu (Kadınlar Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı), koja postoji od 1990. godine.
Za razliku od pobrojanih biblioteka u Velikoj Britaniji koje pretežno prikupljaju pisanu građu od značaja za istoriju borbe za društvena i politička prava žena od kraja 19. veka, Biblioteka ženskog stvaralaštva u Istanbulu osmišljena je kao institucija okrenuta celokupnom stvaralaštvu koje potiče od žena, ali i onom koje je posvećeno ženama i bavi se tzv. ženskim temama i pitanjima. Ova biblioteka je u isti mah i informacioni centar sa nizom posebnih fondova, publikacija i projekata koja privlači pažnju aktivizmom i entuzijazmom te organizacijom niza naučnih, stručnih i drugih manifestacija iz oblasti svoje delatnosti.


Ključne reči:

Kadınlar Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı (Biblioteka ženskog stvaralaštva u Istanbulu), biblioteka, informacioni centar, žensko stvaralaštvo, Istanbul, Turska


Primljeno: 26. septembra 2019.
Ispravke rukopisa: 9. aprila 2020.
Prihvaćeno za objavljivanje: 11. maja 2020.

Creative Commons License
Svedok vremena: Biblioteka ženskog stvaralaštva u Istanbulu by Mirjana Marinković is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst