НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Ulla Pötsönen
ulla.potsonen@gmail.com

doi: 10.19090/cit.2020.36.44-51
Бр. 36 (Maj 2020), стр. 44-51


Деца у земљи библиотека – прошлост, садашњост и будућност
финских библиотечких услуга за децу и младе


Сажетак

Библиотечке услуге за децу и младе представљају саставни део друштвеног живота и образовања у Финској. Текст приказује историјски развој и садашњост финског библиотечког система и описује примере најбоље праксе у домену активности које библиотеке обезбеђују за младе и њихове старатеље.
Након Другог светског рата, финска нација је започела убрзано да се креће у правцу модернизације. Читање из разоноде и задовољства постало је популарно, било је више могућности за образовање, образовни ниво је растао, а млади су проводили више година у школи, уместо да рано почну да раде. Ови трендови допринели су да се развију разноврсније библиотечке услуге. Промене у образовању и у друштву утицале су и на библиотечке услуге за децу те тако данас библиотеке за децу и младе представљају есенцијални део финског друштва.
За разлику од многих других земаља, у Финској не постоји школска библиотека у свакој школи. Тренутно делују неколико изврсних школских библиотека и посвећених школских библиотекара, али већина школа користи услуге јавних библиотека. Линија између школске и јавне библиотеке није јасно повучена јер највећи број посета остварују можда управо ученици, али веза између висококвалитетног образовања и ефикасне библиотечке услуге омогућује библиотекама и школама да имају заједничку сврху, циљеве и стратегију.


Кључне речи:

Финска, школске библиотеке, јавне библиотеке, библиотечке услуге за децу, образовање


Примљено: 7. октобра 2019.
Исправке рукописа: 20. јануара 2020.
Прихваћено за објављивање: 5. фебруара 2020.

Creative Commons License
Деца у земљи библиотека – прошлост, садашњост и будућност финских библиотечких услуга за децу и младе by Ulla Pötsönen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст