НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Весна Абадић
vesnaa@kg.ac.rs

Марија Гордић
mgordic@kg.ac.rs

Универзитет у Крагујевцу
Универзитетска библиотека у Крагујевцу

doi: 10.19090/cit.2020.37.12-25
Бр. 37 (новембар 2020), стр. 12-25


Мега часопис – нови стандард научних часописа у науци 2.0


Сажетак

Од успостављања концепта мегачасописа (Megajournal), као модела одрживог научног часописа који је искључиво у режиму отвореног приступа, научна јавност је подељена. Са једне стране, они се посматрају као будућност академског издаваштва у коме је омогућена бржа доступност истраживачких резултата, па самим тим и лакша комуникација између истраживача, док су са друге стране, за известан број аутора велика непознаница којој обазриво приступају када бирају крајње исходиште за објављивање својих радова. Поред очигледних критика и јавних оспоравања, мегачасописи су описивани као „сметлиште“ за радове непровереног квалитета, са добром зарадом њихових издавача, што их, по аутоматизму, карактерише као предаторске. У раду је, поред основних карактеристика, дат преглед пет утицајних мегачасописа, укључујући и њихове библиометријске показатеље. Пораст броја објављених радова и импакт фактора у почетним годинама издавања указује да су мегачасописи препознати и прихваћени као модел пословања. Последњих година, при анализи различитих метрика објављених мегачасописа, уочена је извесна стагнација, што указује на хиперпродукцију нових радова у све већем броју наслова.


Кључне речи:

мегачасописи (megajournals), отворена наука, метрика часописа, научни рад, библиометријски показатељи, ОАМJ, импакт фактор


Примљено: 17. августа 2020.
Исправке рукописа: 24. септембра 2020.
Прихваћено за објављивање: 12. октобра 2020.

Creative Commons License
Мега часопис – нови стандард научних часописа у науци 2.0 by Весна Абадић, Марија Гордић is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст