NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Vesna Abadić
vesnaa@kg.ac.rs

Marija Gordić
mgordic@kg.ac.rs

Univerzitet u Kragujevcu
Univerzitetska biblioteka u Kragujevcu

doi: 10.19090/cit.2020.37.12-25
Br. 37 (novembar 2020), str. 12-25


Mega časopis – novi standard naučnih časopisa u nauci 2.0


Sažetak

Od uspostavljanja koncepta megačasopisa (Megajournal), kao modela održivog naučnog časopisa koji je isključivo u režimu otvorenog pristupa, naučna javnost je podeljena. Sa jedne strane, oni se posmatraju kao budućnost akademskog izdavaštva u kome je omogućena brža dostupnost istraživačkih rezultata, pa samim tim i lakša komunikacija između istraživača, dok su sa druge strane, za izvestan broj autora velika nepoznanica kojoj obazrivo pristupaju kada biraju krajnje ishodište za objavljivanje svojih radova. Pored očiglednih kritika i javnih osporavanja, megačasopisi su opisivani kao „smetlište“ za radove neproverenog kvaliteta, sa dobrom zaradom njihovih izdavača, što ih, po automatizmu, karakteriše kao predatorske. U radu je, pored osnovnih karakteristika, dat pregled pet uticajnih megačasopisa, uključujući i njihove bibliometrijske pokazatelje. Porast broja objavljenih radova i impakt faktora u početnim godinama izdavanja ukazuje da su megačasopisi prepoznati i prihvaćeni kao model poslovanja. Poslednjih godina, pri analizi različitih metrika objavljenih megačasopisa, uočena je izvesna stagnacija, što ukazuje na hiperprodukciju novih radova u sve većem broju naslova.


Ključne reči:

megačasopisi (megajournals), otvorena nauka, metrika časopisa, naučni rad, bibliometrijski pokazatelji, OAMJ, impakt faktor


Primljeno: 17. avgusta 2020.
Ispravke rukopisa: 24. septembra 2020.
Prihvaćeno za objavljivanje: 12. oktobra 2020.

Creative Commons License
Mega časopis – novi standard naučnih časopisa u nauci 2.0 by Vesna Abadić, Marija Gordić is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst