НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Јелена Андоновски
andonovski@unilib.rs

Наташа Дакић
dakic@unilib.rs

Александра Тртовац
aleksandra@unilib.rs

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Београд

doi: 10.19090/cit.2020.37.35-46
Бр. 37 (новембар 2020), стр. 35-46


Претраживе дигиталне рукописне колекције:
могућност за рашчитавање српске ћирилице


Сажетак

Последњих неколико година, библиотеке и архиви, схватајући значај дигитализације, првенствено у погледу доступности садржаја, све више своју богату рукописну грађу преводе у дигитални формат како би, са једне стране, постала доступна корисницима, а са друге стране, како би је сачували од пропадања. Концепт виртуелног истраживачког окружења, настао је као део Пројекта за препознавање и обогаћивање архивских докумената (Recognition and Enrichment of Archival Documents – H2020 READ) и има потенцијал да омогући потпуно нови приступ историјским рукописним документима који се чувају у институцијама културе широм Европе. Главни циљ READ пројекта био је да се изгради виртуелно истраживачко окружење у оквиру кога би се развијале врхунске технологије за аутоматско препознавање, транскрипцију, индексирање и обогаћивање рукописних архивских докумената. Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ се на самом почетку укључила у овај пројекат, као придружени партнер, са циљем да се развије алат који ће омогућити рашчитавање српске ћириличне рукописне грађе.


Кључне речи:

библиотеке, архивска грађа, рукописна грађа, пројекат READ, Транскрибус, транскрипција, неуронске мреже, Handwritten Text Recognition – HTR, Keyword Spotting – KWS


Примљено: 24. августа 2020.
Исправке рукописа: 7. октобра 2020.
Прихваћено за објављивање: 12. октобра 2020.

Creative Commons License
Претраживе дигиталне рукописне колекције: могућност за рашчитавање српске ћирилице by Јелена Андоновски, Наташа Дакић, Александра Тртовац is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст