NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Jelena Andonovski
andonovski@unilib.rs

Nataša Dakić
dakic@unilib.rs

Aleksandra Trtovac
aleksandra@unilib.rs

Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Beograd

doi: 10.19090/cit.2020.37.35-46
Br. 37 (novembar 2020), str. 35-46


Pretražive digitalne rukopisne kolekcije:
mogućnost za raščitavanje srpske ćirilice


Sažetak

Poslednjih nekoliko godina, biblioteke i arhivi, shvatajući značaj digitalizacije, prvenstveno u pogledu dostupnosti sadržaja, sve više svoju bogatu rukopisnu građu prevode u digitalni format kako bi, sa jedne strane, postala dostupna korisnicima, a sa druge strane, kako bi je sačuvali od propadanja. Koncept virtuelnog istraživačkog okruženja, nastao je kao deo Projekta za prepoznavanje i obogaćivanje arhivskih dokumenata (Recognition and Enrichment of Archival Documents – H2020 READ) i ima potencijal da omogući potpuno novi pristup istorijskim rukopisnim dokumentima koji se čuvaju u institucijama kulture širom Evrope. Glavni cilj READ projekta bio je da se izgradi virtuelno istraživačko okruženje u okviru koga bi se razvijale vrhunske tehnologije za automatsko prepoznavanje, transkripciju, indeksiranje i obogaćivanje rukopisnih arhivskih dokumenata. Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ se na samom početku uključila u ovaj projekat, kao pridruženi partner, sa ciljem da se razvije alat koji će omogućiti raščitavanje srpske ćirilične rukopisne građe.


Ključne reči:

biblioteke, arhivska građa, rukopisna građa, projekat READ, Transkribus, transkripcija, neuronske mreže, Handwritten Text Recognition – HTR, Keyword Spotting – KWS


Primljeno: 24. avgusta 2020.
Ispravke rukopisa: 7. oktobra 2020.
Prihvaćeno za objavljivanje: 12. oktobra 2020.

Creative Commons License
Pretražive digitalne rukopisne kolekcije: mogućnost za raščitavanje srpske ćirilice by Jelena Andonovski, Nataša Dakić, Aleksandra Trtovac is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst