НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Данијела Арсенијевић
Универзитет у Новом Саду
Правни факултет у Новом Саду – Библиотека
darsenijevic@pf.uns.ac.rs

doi: 10.19090/cit.2020.37.26-34
Бр. 37 (новембар 2020), стр. 26-34


Утицај академских друштвених мрежа
на видљивост научних радова истраживача


Сажетак

Друштвене мреже савременог доба саставни су део свакодневног живота и рада људи, један од основних начина комуникације. Жеља за брзом разменом информација о научним достигнућима те потреба да за њиховом већом видљивости довела је до појаве друштвених академских мрежа. Како у свакодневном, тако и у сфери научног живота, комуникација на друштевним мрежама има своје позитивне и негативне аспекте. Губи се потреба за интеракцијом „лице у лице”, али се остварује повезивање и сарадња истраживача, без обзира на место и време на коме се налазе, као и транспарентност и доступност научних резултата.
Ове могућности су основне карактеристике и покрета Отворена наука. Наука савременог доба зависи од видљивости, доступности и могућности ширења резултата научних истраживања.
У овом раду начињен је покушај да се прикажe и анализира један број академских друштвених мрежа које су истраживачима на располагању, као и какав је њихов утицај на видљивост научних резултата у академској заједници.


Кључне речи:

академске друштвене мреже, отворена наука, резултати научних истраживања, истраживачи, утицајност, видљивост


Примљено: 25. децембра 2019.
Исправке рукописа: 21. октобра 2020.
Прихваћено за објављивање: 28. октобра 2020.

Creative Commons License
Утицај академских друштвених мрежа на видљивост научних радова истраживача by Данијела Арсенијевић is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст