NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Danijela Arsenijević
Univerzitet u Novom Sadu
Pravni fakultet u Novom Sadu – Biblioteka
darsenijevic@pf.uns.ac.rs

doi: 10.19090/cit.2020.37.26-34
Br. 37 (novembar 2020), str. 26-34


Uticaj akademskih društvenih mreža
na vidljivost naučnih radova istraživača


Sažetak

Društvene mreže savremenog doba sastavni su deo svakodnevnog života i rada ljudi, jedan od osnovnih načina komunikacije. Želja za brzom razmenom informacija o naučnim dostignućima te potreba da za njihovom većom vidljivosti dovela je do pojave društvenih akademskih mreža. Kako u svakodnevnom, tako i u sferi naučnog života, komunikacija na društevnim mrežama ima svoje pozitivne i negativne aspekte. Gubi se potreba za interakcijom „lice u lice”, ali se ostvaruje povezivanje i saradnja istraživača, bez obzira na mesto i vreme na kome se nalaze, kao i transparentnost i dostupnost naučnih rezultata.
Ove mogućnosti su osnovne karakteristike i pokreta Otvorena nauka. Nauka savremenog doba zavisi od vidljivosti, dostupnosti i mogućnosti širenja rezultata naučnih istraživanja.
U ovom radu načinjen je pokušaj da se prikaže i analizira jedan broj akademskih društvenih mreža koje su istraživačima na raspolaganju, kao i kakav je njihov uticaj na vidljivost naučnih rezultata u akademskoj zajednici.


Ključne reči:

akademske društvene mreže, otvorena nauka, rezultati naučnih istraživanja, istraživači, uticajnost, vidljivost


Primljeno: 25. decembra 2019.
Ispravke rukopisa: 21. oktobra 2020.
Prihvaćeno za objavljivanje: 28. oktobra 2020.

Creative Commons License
Uticaj akademskih društvenih mreža na vidljivost naučnih radova istraživača by Danijela Arsenijević is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst