НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Јелена Јовин
Библиотека Матице српске, Нови Сад
jovinj@bms.ns.ac.rs

doi: 10.19090/cit.2020.37.93-102
Бр. 37 (новембар 2020), стр. 93-102


Мотив читања на плакатима с краја 19. века
у Дигиталним збиркама Њујоршке јавне библиотеке


Сажетак

У ери дигитализације, све већа количина грађе постаје доступна корисницима на вебу. Сходно томе, за потребе прикупљања материјала током приређивања изложбе, припреме предавања, истраживања историје неког народа, живота одређеног сликара, писања блога или постовања твита, неопходне илустрације, фотографије или рукописи могу се потражити на неком од портала са дигитализованом грађом попут Еуропеане, Дигиталне јавне библиотеке Америке и многих других. Овај рад има за циљ да прикаже ток претраживања одабране теме и грађе мотива читања на плакатима на порталу Дигиталних збирки Њујоршке јавне библиотеке, с обзиром на то да је део грађе јавно доступан. Поред многобројних могућности коришћења и дељења грађе за кориснике портала, указано је и на потешкоће у њеном претраживању. Сврха рада је да се из угла библиотекара као корисника, читаоцима приближи функционисање једног портала са дигитализованом грађом, укаже на проблематику њене обраде, видљивости и досупности, као и да подстакне библиотекаре да осмисле идеје и решења за израду што привлачнијих, прегледнијих и кориснику прилагођених портала.


Кључне речи:

Њујоршка јавна библиотека (New York Public Library), портал, дигитализована грађа, јавна доступност, претраживање, плакат, читање, класификација, метаподаци, дељење, прегледност, прилагођеност кориснику


Примљено: 18. септембра 2020.
Исправке рукописа: 17. октобра 2020.
Прихваћено за објављивање: 22. октобра 2020.

ВИДЕО РЕЗИМЕ:   


Creative Commons License
Мотив читања на плакатима с краја 19. века у Дигиталним збиркама Њујоршке јавне библиотеке by Јелена Јовин is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст