NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Jelena Jovin
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
jovinj@bms.ns.ac.rs

doi: 10.19090/cit.2020.37.93-102
Br. 37 (novembar 2020), str. 93-102


Motiv čitanja na plakatima s kraja 19. veka
u Digitalnim zbirkama Njujorške javne biblioteke


Sažetak

U eri digitalizacije, sve veća količina građe postaje dostupna korisnicima na vebu. Shodno tome, za potrebe prikupljanja materijala tokom priređivanja izložbe, pripreme predavanja, istraživanja istorije nekog naroda, života određenog slikara, pisanja bloga ili postovanja tvita, neophodne ilustracije, fotografije ili rukopisi mogu se potražiti na nekom od portala sa digitalizovanom građom poput Europeane, Digitalne javne biblioteke Amerike i mnogih drugih. Ovaj rad ima za cilj da prikaže tok pretraživanja odabrane teme i građe motiva čitanja na plakatima na portalu Digitalnih zbirki Njujorške javne biblioteke, s obzirom na to da je deo građe javno dostupan. Pored mnogobrojnih mogućnosti korišćenja i deljenja građe za korisnike portala, ukazano je i na poteškoće u njenom pretraživanju. Svrha rada je da se iz ugla bibliotekara kao korisnika, čitaocima približi funkcionisanje jednog portala sa digitalizovanom građom, ukaže na problematiku njene obrade, vidljivosti i dosupnosti, kao i da podstakne bibliotekare da osmisle ideje i rešenja za izradu što privlačnijih, preglednijih i korisniku prilagođenih portala.


Ključne reči:

Njujorška javna biblioteka (New York Public Library), portal, digitalizovana građa, javna dostupnost, pretraživanje, plakat, čitanje, klasifikacija, metapodaci, deljenje, preglednost, prilagođenost korisniku


Primljeno: 18. septembra 2020.
Ispravke rukopisa: 17. oktobra 2020.
Prihvaćeno za objavljivanje: 22. oktobra 2020.

VIDEO REZIME:   


Creative Commons License
Motiv čitanja na plakatima s kraja 19. veka u Digitalnim zbirkama Njujorške javne biblioteke by Jelena Jovin is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst