НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Анђела Стошић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет – Катедра за библиотекарство и информатику, Београд
andjela.stosic@fil.bg.ac.rs

Ана Ђорђевић
Универзитет у Београду
Хемијски факултет – Библиотека, Београд
anadj@chem.bg.ac.rs

doi: 10.19090/cit.2020.37.3-11
Бр. 37 (новембар 2020), стр. 3-11


Образовна структура запослених у високошколским
и универзитетским библиотекама Србије


Сажетак

У раду се анализира структура запослених у универзитетским и високошколским библиотекама Републике Србије. Подаци о степену и профилу образовања радника за 2018. и 2013. годину добијени су из базе Мрежа библиотека Србије. Они показују да у универзитетским библиотекама високообразовани посленици чине 63% укупног броја радника. У високошколским библиотекама, које су у великом броју случајева библиотеке са једним запосленим, процентуално их је више, тачније 77%. Библиотекари високошколских библиотека у 2018. години су, с обзиром на високошколску установу у којој раде, завршени факултет и смер на том факултету, сврстани у три групе: прву чине они који имају диплому из области библиотекарства и информатике (7,23%), у другој су библиотекари који раде у библиотеци високошколске јединице чији се фонд односи на научне области које су и сами студирали (40%), док трећој групи припадају библиотекари чије образовање није из области библиотекарства и информатике, нити из области којима је библиотека намењена (53%). Универзитетске библиотеке несавесно достављају податке о образовном профилу својих запослених те се за њих није могла урадити никаква анализа, нити сазнати колико је библиотекара са дипломом из библиотечко- информационих наука.


Кључне речи:

високошколске библиотеке, универзитетске библиотеке, структура запослених, библиотекари, образовање, катедре за библиотекарство и информатику, Република Србија


Примљено: 5. октобра 2020.
Исправке рукописа: 15. октобра 2020.
Прихваћено за објављивање: 20. октобра 2020.

Creative Commons License
Образовна структура запослених у високошколским и универзитетским библиотекама Србије by Анђела Стошић, Ана Ђорђевић is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст