NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Anđela Stošić
Univerzitet u Beogradu
Filološki fakultet – Katedra za bibliotekarstvo i informatiku, Beograd
andjela.stosic@fil.bg.ac.rs

Ana Đorđević
Univerzitet u Beogradu
Hemijski fakultet – Biblioteka, Beograd
anadj@chem.bg.ac.rs

doi: 10.19090/cit.2020.37.3-11
Br. 37 (novembar 2020), str. 3-11


Obrazovna struktura zaposlenih u visokoškolskim
i univerzitetskim bibliotekama Srbije


Sažetak

U radu se analizira struktura zaposlenih u univerzitetskim i visokoškolskim bibliotekama Republike Srbije. Podaci o stepenu i profilu obrazovanja radnika za 2018. i 2013. godinu dobijeni su iz baze Mreža biblioteka Srbije. Oni pokazuju da u univerzitetskim bibliotekama visokoobrazovani poslenici čine 63% ukupnog broja radnika. U visokoškolskim bibliotekama, koje su u velikom broju slučajeva biblioteke sa jednim zaposlenim, procentualno ih je više, tačnije 77%. Bibliotekari visokoškolskih biblioteka u 2018. godini su, s obzirom na visokoškolsku ustanovu u kojoj rade, završeni fakultet i smer na tom fakultetu, svrstani u tri grupe: prvu čine oni koji imaju diplomu iz oblasti bibliotekarstva i informatike (7,23%), u drugoj su bibliotekari koji rade u biblioteci visokoškolske jedinice čiji se fond odnosi na naučne oblasti koje su i sami studirali (40%), dok trećoj grupi pripadaju bibliotekari čije obrazovanje nije iz oblasti bibliotekarstva i informatike, niti iz oblasti kojima je biblioteka namenjena (53%). Univerzitetske biblioteke nesavesno dostavljaju podatke o obrazovnom profilu svojih zaposlenih te se za njih nije mogla uraditi nikakva analiza, niti saznati koliko je bibliotekara sa diplomom iz bibliotečko- informacionih nauka.


Ključne reči:

visokoškolske biblioteke, univerzitetske biblioteke, struktura zaposlenih, bibliotekari, obrazovanje, katedre za bibliotekarstvo i informatiku, Republika Srbija


Primljeno: 5. oktobra 2020.
Ispravke rukopisa: 15. oktobra 2020.
Prihvaćeno za objavljivanje: 20. oktobra 2020.

Creative Commons License
Obrazovna struktura zaposlenih u visokoškolskim i univerzitetskim bibliotekama Srbije by Anđela Stošić, Ana Đorđević is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst