НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Александра Драпшин
Библиотека Матице српске, Нови Сад
adrapsin@bms.ns.ac.rs

doi: 10.19090/cit.2021.38.36-43
Бр. 38 (Мај 2021), стр. 36-43


Стара штампана књига у електронским базама података


Сажетак

Дуго година, раритетне публикације похрањене у збиркама библиотека и других установа, чуване у магацинима и затвореним металним ормарима, могли су да читају само посетиоци посебних, за то предвиђених читаоница. Путем дигиталног окружења, оне су данас описане и претраживе у електронским каталозима и могу се прелистати у дигиталним библиотекама. Никад раније нису биле доступне тако великом кругу корисника. У раду се указује на могућности презентације раритета у електронским базама података, а посебно на њихово међусобно повезивање. Дигитализација раритета не подразумева само пренос података у нове формате, већ омогућава квалитетнији, нови интерактивни истраживачки приступ. Као пример су послужила искуства Библиотеке Матице српске – Електронски каталог Библиотеке, презентација Дигитална БМС и рад у Електронском регистру старе и ретке библиотечке грађе. Приликом библиографско-каталошке обраде раритета, поред описа издања, велика пажња се посвећује примерцима. У раду се наводе врсте података које се уписују у поља напомена при електронској обради старих књига. Указује се и на могућности повезивања електронског каталога са дигиталним колекцијама.


Кључне речи:

стара штампана књига, дигитализација раритета, каталогизација раритета, Електронски регистар старе и ретке библиотечке грађе, Дигитална Библиотека Матице српске


Примљено: 9. априла 2021.
Исправке рукописа: 19. априла 2021.
Прихваћено за објављивање: 23. априла 2021.

Creative Commons License
Стара штампана књига у електронским базама података by Александра Драпшин is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст