НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Радивој Радић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет – Одељење за историју, Београд
rradic@f.bg.ac.rs

doi: 10.19090/cit.2021.38.2-16
Бр. 38 (Мај 2021), стр. 2-16


Византинци и писана реч


Сажетак

Византијска цивилизација била је цивилизација рукописа и рукописних књига (кодекса) за које су коришћени папирус, пергамент и папир. Како би могле да се дистрибуирају до читалаца и како би се сачувале од пропадања, рукописне књиге су преписиване у скрипторијумима у којима нису деловали само монаси, него и световни људи различитих занимања. Књиге су биле веома скупе, а библиотеке јавне, царске, патријаршијске, монашке и приватне са не тако великим фондом рукописа. Како се византијска цивилизација ближила своме заласку, почела је селидба грчких рукописа из Визaнтије у латински свет западне Европе. На тај начин је велико наслеђе античке цивилизације сачувано и пренето у европске земље.


Кључне речи:

Византија, рукописи, кодекси, скрипторијуми, речи, цивилизација, антика, западна Европа


Примљено: 5. фебруара 2021.
Исправке рукописа: 11. марта 2021.
Прихваћено за објављивање: 15. марта 2021.

Creative Commons License
Византинци и писана реч by Радивој Радић is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст