НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Владан Тријић
Народна библиотека Србије, Београд
vladan.trijic@nb.rs

doi: 10.19090/cit.2021.38.28-35
Бр. 38 (Мај 2021), стр. 28-35


Кодиколошки или материјални опис рукописа?


Сажетак

У литератури је истакнута разлика између „кодиколошког“ и „физичког“ описа материјалних особина рукописних књига. Тим поводом, у раду се, најпре, у кратким цртама представља историјски развој кодикологије као научне дисциплине која се бави рукописном књигом, превасходно полазећи од физичких особина, како би се указало на могуће импликације које термин собом носи. Затим се пружа осврт на њен релативно слаб одјек у нашој научној средини, што се објашњава самосвојним развојем српске археографије, њеном јединственом методологијом, као и одсуством теоријске освешћености односа између кодикологије и археографије. Најзад, детаљније се пореде особине археографског и кодиколошког приступа рукописној књизи, уз закључак да није оправдано синонимно коришћење термина кодикологија и археографија, чак ни када им се садржина подудара и да би почетни део пуног археографског описа требало да се назива „материјалним“, како би се избегла забуна и спречио губитак драгоцених нијанси у значењу.


Кључне речи:

кодекс, кодикологија, археографија, опис рукописа, материјални опис


Примљено: 15. априла 2021.
Исправке рукописа: 24. априла 2021.
Прихваћено за објављивање: 27. априла 2021.

Creative Commons License
Кодиколошки или материјални опис рукописа? by Владан Тријић is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст